Wood Fogs 2

غورباقه چوبی مدل 2

سازهای افکتیو تولید کننده صدا های طبیعی هستند.این ساز تولید کننده صدای قورباغه میباشد که میان نوازندگان پرکاشن طرفدار زیادی دارد.ای ساز از بدنه چوبی تولید شده و صدای کلاو نیز میدهد.

تماس با کارشناس این کالا  

در انبار موجود نیست

متوسط
چوب تیک
قهوه ای
حرفه ای
تایلند