Wood Fogs 3

تماس با کارشناس این کالا

غورباقه چوبی مدل 3

سازهای افکتیو تولید کننده صدا های طبیعی هستند.این ساز تولید کننده صدای قورباغه میباشد که میان نوازندگان پرکاشن طرفدار زیادی دارد.ای ساز از بدنه چوبی تولید شده و صدای کلاو نیز میدهد.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه