Wood Fogs Set

غورباقه چوبی مدل Set

سازهای افکتیو تولید کننده صدا های طبیعی هستند.این ساز تولید کننده صدای قورباغه میباشد که میان نوازندگان پرکاشن طرفدار زیادی دارد.ای ساز از بدنه چوبی تولید شده و صدای کلاو نیز میدهد.

تماس با کارشناس این کالا  

در انبار موجود نیست

1-2-3
چوب تیک
قهوه ای
حرفه ای
تایلند