Wood Fogs Set

تماس با کارشناس این کالا

غورباقه چوبی مدل Set

سازهای افکتیو تولید کننده صدا های طبیعی هستند.این ساز تولید کننده صدای قورباغه میباشد که میان نوازندگان پرکاشن طرفدار زیادی دارد.ای ساز از بدنه چوبی تولید شده و صدای کلاو نیز میدهد.

این مدل تمام شده است

محصولات مشابه