Tama 5B Packs

ساخت ژاپن

در این پک استیک های درام تاما 3 جفت استیک حرفه ای و یک عدد کیف استیک است که کار بسیاری از نوازندگام را راحت و در هزینه آنها صرفه جویی کرده استو

نا موجود  

در انبار موجود نیست

طرحدار
چوب
کاور حرفه ای