Pearl Mallet

ساخت تایوان

ملت های کمپانی پرل یکی از حرفه ای ترین ملت های بازار است و تنها ملتی است که برای کئنگا استفاده میشود.این ملت دارای سری بسیار نرم و دسته چوبی میباشد

نا موجود  

در انبار موجود نیست