Plastic Brush

ساخت ایران

امروزه کاخن جایگاه مناسبی میان نوازندگان سازهای کوبه ای پیدا کرده است.همچنین نوازندگان دید بازی نسبت به ادوات کاخن پیدا کرده اند.براش کاخن یکی از این ادوات پر کاربرد است که باعث میشود صدای نرم تری از ساز شنیده شود

این براش های پلاستیکی تولید نوامارکت بوده و حتی با در بر داشتن هزینه بسیار کم یک براش حرفه ای محسوب میشود.

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

330x20mm
تمپو - کوزه - کاخن - درام
پلاستیک فشرده
حرفه ای
  • برچسب ها