Vater Brush Cajon

به زودی

براش کاخن واتر

کاخن یکی از سازهای پرطفدار به شمار میرود که امروزه ادوات بسیار زیادی برای این ساز تولید شده است.براش کاخن واتر یکی از این ادوات به شمار میرود که به نوازنده این قابلیت را میدهد که صدای بسیار نرمی از ساز تولید کند.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه