Vater Brush Cajon

براش کاخن واتر

کاخن یکی از سازهای پرطفدار به شمار میرود که امروزه ادوات بسیار زیادی برای این ساز تولید شده است.براش کاخن واتر یکی از این ادوات به شمار میرود که به نوازنده این قابلیت را میدهد که صدای بسیار نرمی از ساز تولید کند.

به زودی  

در انبار موجود نیست

کاخن - کوزه - بندیر
پلاستیک فشرده
مشکی
حرفه ای
آمریکا