Paiste Psd5 Splash 10

ساخت آلمان

سنج یا سیمبال یکی از رکن های اصلی موسیقی محصوب میشود.این اسپلش ها مناسب برای نواختن با دست و استیک میباشند و صدای بسیار حرفه ای و کاملی نیز دارند

به زودی  

در انبار موجود نیست

10
دست و استیک
حرفه ای
فانک - پاپ - جهانی
متوسط
متوسط
برنج
باریک