Yambu Travel Solo Skinwood Red

یامبو درام اشلاگورک مدل Skinwood Red

ساز کاخن امروزه در شکل ها و اندازه های مختلف تولید میشود.یامبو درام یک ساز سنتی کوبایی بوده که امروزه در شکل ساختاری خانواده کاخن به بازار عرضه شده است. این ساز دارای صفحه چوبی با روکش پوست گوزن است که صدایی بسیار دلنشین دارد.

به زودی  

در انبار موجود نیست

چوب
خودرنگ
پایه مخصوص
حرفه ای
آلمان