Pezhvak Frame Drums 10"

ساخت کمپانی پادوک

ساز فریم درام و یا بندیر یک ساز شرقی است که امروزه جایگاه پررنگی در سبک های مختلف موسیقی پیدا کرده است.این ساز در 2 مدل کوکی و یا ثابت به بازار عرضه شده است.

این فریم درام  یا بندیر  ساخت کمپانی پادوک و پژمان حدادی است که از پوست رمو آمریکا و چوب آمریکایی ساخته شده است و در عین حال قابلیت کوک شوندگی را نیز در بر دارد.

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

چوب
قهوه ای
"10
چوب
پوست مصنوعی رمو
قابلیت کوک شوندگی
حلقه اضافه
حرفه ای