Pezhvak Frame Drums 16"

فریم درام هاپا مدل پژواک 16

ساز فریم درام و یا بندیر یک ساز شرقی است که امروزه جایگاه پررنگی در سبک های مختلف موسیقی پیدا کرده است.این ساز در 2 مدل کوکی و یا ثابت به بازار عرضه شده است.

این فریم درام  یا بندیر  ساخت کمپانی پادوک و پژمان حدادی است که از پوست رمو آمریکا و چوب آمریکایی ساخته شده است و در عین حال قابلیت کوک شوندگی را نیز در بر دارد.

900,000 تومان  

چوب
قهوه ای
"16
چوب
پوست مصنوعی رمو فایبراسکین
قابلیت کوک شوندگی
حلقه اضافه
حرفه ای