هدیه

با خرید این محصول هدیه های زیر برای شما ارسال خواهد شد
سافت کیس دف سافت کیس دف

بندیر کوکی بزرگ

بندیر پادوک مدل کوکی پوستی بزرگ

بندیر از نظر ظاهری شباهت زیادی به دف داد اما دارای صدایی بسیار متفاوت است.ساز بندیر یا فریم درام همانند دف حلقه ندارد و صدایی متفوت میدهد.این ساز دارای کمانه پهن تر نسبت به دف میباشد.این ساز روی پایه ، دست و بین پاها قرار میگیرد و مناسب برای موسیقی های شرقی میباشد.همچنین این ساز قابلیت کوک شوندگی دارد و نوازنده قادر به کوک کردن این ساز در نت های مختلف است.

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

530x40mm
810g
"28.8
چوب
طبیعی
حرفه ای