"Remo Frame Drum 22

فریم درام ثابت رمو مدل 22

بندیر یا فریم درام یکی از ساز های کوبه ای شرقی است که امروزه طرفداران بسیاری پیدا کرده است.این بندیر های قابل ثابت از پوست رمو ساخت امریکا ساخته شده و دارای صدای بسیار شفافی میباشد،همچنین این پوست ها در برابر تغییر دما شل و سفت نمیشود.

به زودی  

در انبار موجود نیست

22
قهوه ای
"10
فایبرگلس
فایبراسکین Remo
حرفه ای
تایوان