Meinl Kanjira

( 5416 )

کانجیرا ماینل مدل FD7KA

کانجیرا یکی از سازهای موسیقی هند به شمار میرود که یک ساز مکمل میان سازهای کوبه ای هند است.این ساز دارای یک سنج 2 تکه برنجی است.این ساز از پوست زخیم تولید شده و اصلی ترین تکنیک این ساز اسپلیت (تکنیک 2 انگشتی ) میباشد.این ساز مروف به درام کوچک است.

1,709,000 تومان  

1,600,000 تومان  

قهوه ای
7.5
چوب
طبیعی
قابلیت کوک شوندگی
آچار کوک
حرفه ای
تایلند