LP Raul Rekow

ساخت تایلند

کمپانی ال پی پرکاشن یکی از بزرگترین تولید کنندگان سازهای کوبه ای در جهان میباشد.این کمپانی اینبار با تولید این بانگو حرفه ای نظر بسیاری از نوازندگان را به خود جلب کرده است.این ساز دارای پوست بوفالوو و صدای بسیار حرفه ای میباشد.

همچنین این ساز سیگنیچر رائول نوازنده بسیار چیره دست پرکاشن میباشد.

به زودی  

در انبار موجود نیست

پلنگی
7-1/4 و 5/8-8
چوب کائوچو
بوفالوو
قابلیت کوک
آچار کوک
حرفه ای