Flexi Kick Drum

پنل اکوستیک کیک درام ویکوستیک مدل Flexi Kick Drum

Flexi Kick Drum را حل بسیار ساده ، کم هزینه و اصولی برای تنظیم ارتعاش صدای کی درام میباشد.از قدیم برای جلوگیری از ارتعاش پوست بیرونی کیک درام داخل کیک را با ابزار مختلف پر میکردند که این کار غیر اصولی است.این پنل به دلیل داشتن شیار های مخصوص باعث جلوگیری از لرزش پوست بیرونی شده و ارتعاش صدا را کم و همچنین صدای ساز را با کیفیت تر میکند.

به زودی  

620x620x550mm
Kick درام
فوم M1
مشکی
داخل Kick
50kg