N M Tatami Tile

تایل اکوستیک نوا مدل Tatami

این کفپوشها برای جلوگیری از ارتعاش صدا به زمین مورد استفاده قرار میگیرند.برای نوازندگان درام و پرکاشن و ساز های کوبه ای بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.از انجایی که صدا و لرزش نواختن سازهای کوبه ایبرای اطرافیان کمی اذیت کننده است این کفپوش ها انتخابی مناسب برای نوازندگان به شمار میرود.

به زودی  

1000x1000x30 mm
سالن های تمیرن،مهدکودک ها،استودیوها