جدید VD Darbuka

VD Darbuka

داربوکا وطن مدل طرح دار

تمپو های وطن یکی از بهترین تمپوهای المینیومی جهان است.این کمپانی به صورت تخصصی سازنده تمپو است و برای کمپانی های بزرگ دنیا از قبیل ماینل ، استگ و..... این ساز را تولید میکند.

اخیرا این کمپانی با نام کمپانی خود این سازها را به بازار عرضه کرده است.

1,600,000 تومان  

المینیوم
"8
روکش چوب
تلقی
قابلیت کوک
کاور