Aj Darbuka

داربوکا ای جی مدل قرمز مات

تمپو های Aj یکی از بهترین تمپوهای المینیومی جهان است.این کمپانی به صورت تخصصی سازنده تمپو است و برای کمپانی های بزرگ دنیا از قبیل ماینل ، استگ و..... این ساز را تولید میکند.

اخیرا این کمپانی با نام کمپانی خود این سازها را به بازار عرضه کرده است.

420,000 تومان  

آلمینیوم
قرمز مات
8/75
المینیوم
تلقی مشکی
قابلیت کوک
کاور و آچار کوک
نیمه حرفه ای
ترکیه