Aj Darbuka

داربوکا ای جی مدل طلایی مات

تمپو های Aj یکی از بهترین تمپوهای المینیومی جهان است.این کمپانی به صورت تخصصی سازنده تمپو است و برای کمپانی های بزرگ دنیا از قبیل ماینل ، استگ و..... این ساز را تولید میکند.

اخیرا این کمپانی با نام کمپانی خود این سازها را به بازار عرضه کرده است.

به زودی  

در انبار موجود نیست

آلمینیوم
طلایی مات
8/75
المینیوم
تلقی مشکی
قابلیت کوک
کاور و آچار کوک
نیمه حرفه ای
ترکیه