دایره آذری ثابت هاپا

ساخت ایران

دایره آذری که سال های گذشته توسط اساتید نواخته میشد بزرگتر از اندازه فعلی بوده که در طی سالیان متمادی توسط سازندگان با شعاع کوچکتری ساخته شده است.شرکت هاپا به جهت احیا کردن این ساز با صدای اصلی و اصالت بخشیدن مجدد به دایره آذری انرا با همان اندازه اصلی ساخته و این سازها از پوست مصنوعی رمو ساخته شده اند.

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

خودرنگ
14
چوب
پوست مصنوعی Remo
حرفه ای
  • برچسب ها