دایره آذری کوکی هاپا

ساخت ایران

دایره آذری که سال های گذشته توسط اساتید نواخته میشد بزرگتر از اندازه فعلی بوده که در طی سالیان متمادی توسط سازندگان با شعاع کوچکتری ساخته شده است.شرکت هاپا به جهت احیا کردن این ساز با صدای اصلی و اصالت بخشیدن مجدد به دایره آذری انرا با همان اندازه اصلی ساخته و این سازها از پوست مصنوعی رمو ساخته شده اند.

900,000 تومان  

خودرنگ
14-16
چوب
پوست مصنوعی Remo
قابلیت کوک شوندگی
آچار کوک
حرفه ای
  • برچسب ها