دمام پادوک

ساخت کمپانی پادوک

دمام های پادوک به دلیل داشتن بدنه تمام چوب یکی از بهترین دمام های موجود در بازار است.

این دمام از پوست کاملا طبیعی و مرغوب تهیه شده است.

این دمام به وسیله ی طناب کوک شده و دارای یک طناب برای گذاشتن روی شونه دارد.

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

قهوا ای
چوب
طبیعی
قابلت کوک