دمام پادوک

دمام پادوک مدل لیمبا


4000 هزار سال پیش در مصر باستان از طبل برای دفع بلا و انرژی منی استفاده میشد.رفته رفته در کشور های افریقایی و دیگر کشور ها برای مراسم و اخبار نظامی و همچنین در مراسم پایکوبی مورد استفاده قرار می گرفت.به این گونه از سازها طبل و یا سازهای کوبه ای استوانه ای گفته میشود که با لرزش 2 پوست صدا تولید میشود.

در سال های دور بردگان افریقایی که در کشتی های جنوب کشور مشغول به کار بوده اند ساز دمام را از روی ساز بومی خود به نام دون دون تولید میکنند.بعد از مدت های این ساز به یکی از اصلی ترین سازهای جنوبی کشور عزیزمان تبدیل میشود.

این دمام از چوب لیمبا تولید شده است و دارای پوست خام کن درجه یک میباشد.این ساز دارای صدای بسیار حرفه ای و همچنین طنین انداز است.

نا موجود  

در انبار موجود نیست

متوسط
قهوه ای
چوب لیمبا
طبیعی
قابلت کوک
ایران