Ashwood Didgeridoo

این ساز دارای بدنه از جنس چوب بوده و دارای بدنه شفاف و شیشهای میباشد.

این ساز به صورت کامپیوتری کوک شده و به دلیل داشتن صدای شفاف و زیبا مناسب برای تک نوازی و سرعت نوازی است.

نا موجود  

در انبار موجود نیست

چوب
قهوه ای
چوب Ashwood
#F