Dadi Roto Toms

ساخت چین

روتوتام امروزه میان نوازندگام درام و پرکاشن جایگاه بسیار پرنگی پیدا کرده است.این روتوتام ها بسیار با کیفیت بوده و دارای 3 دهنه میباشد.و در عین حال به دو وسیله چرخش پیچ و چرخش خود ساز کوک میشوند.

به زودی  

در انبار موجود نیست

6 - 8 - 10
المینیوم
تلقی
قابلیت کوک
نیمه حرفه ای