Meinl Wood Craft

( Used )

کونگا ماینل مدل Wood Craft SSR

کمپانی ماینل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سازهای کوبه ای به شمار میرود.کونگا وود کرفت سری این کمپانی بالا ترین مدل از این ساز بوده و دارای صدایی بسیار حرفه ای میباشد.دهنه های این ساز سایز بزرگ بوده و از ریم SSR برخوردار میباشد.

این ساز کارده میباشد و تعمیر شده است.این ساز دارای پوست کوینتو اونس امریکا بوده و دارای صدایی بسیار حرفه ای مباشد.

18,000,000 تومان  

کارکرده

بزرگ
قهوه ای
چوب
طبیعی - مصنوعی اونس
قابلیت کوک شوندگی
حرفه ای
تایلند
ساز دارای جای ترک می باشد و تعمیر شده است