LP Highline Bongo

بینگوبانگو ال پی مدل های لاین با پوست رمو

بانگو یکی از ساز های اصلی موسیقی لاتین به شمار میرود که امروزه در سبک های مختلفی وارد شده است.این ساز از 2 کوزه بدنه کوتاه با 2 سایز مختلف تولید میشود که به هم چسبیده است.این ساز معمولا بین پا و یا روی پایه نواخته میشود.این سری از بانگو های ال پی دارای پوست رمو به صورت فابریک میباشد و صدایی بسیار با کیفیت تولید میکند.پوست های این ساز در مقابل تغییر دما شل و سفت نمیشود.

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

6/75-8
قهوه ای
فایبراسکین Remo
حرفه ای