LP Throne

ساخت آمریکا

ساز کاخن یکی از پر طرفدار ترین سازهای کوبه ای است.مشکل نوازندگان این ساز نشستن و استفاده این ساز هنگام نواختن در کنار سازهای دیگر است.
این پد به نوازنده اجازه میدهد که به صورت 360 درجه روی ساز بچرخد و همچنین نشیمنگاه نرمی را برای نوازنده فراهم میکند

نا موجود  

در انبار موجود نیست

ابر و پارچه
مشکی
روی کاخن
حرفه ای