Stick Holder

ساخت تایوان

یکی از نیاز های نوازندگان سازهای کوبه ای استفاده از نگهدارنده برای استیک هستند.

این نگهدارنده های آهنی بسیار زیبا و محکم بوده و قابل اتصال به تمامی پایه ها میباشند.

نا موجود  

در انبار موجود نیست

مشکی