Percussion Table

ساخت تایوان

یکی از مشکلات نوازندگان پرکاشن و سازهای کوبه ای گذاشتن ادوات پرکاشن خود در اجراها است.میزهای پرکاشن این مشکل را حل کرده است.این میزهای پرکاشن تحمل 20 کیلو را دارد و قابلیت تنظیم ارتفاع و چرخش را نیز دارد.

نا موجود  

در انبار موجود نیست

استیل و چوب
مشکی
استیل