Hercules Percussion Table

( 1876 )

ساخت آمریکا

این میز های پرکاشن مناسب برای تمامی نوازندگان پرکاشن بوده و قابلیت گذاشتن تمامی ادوات پرکاشن بر روی آنها وجود دارد

897,000 تومان  

560x920mm
4.8kg
میز ادوات پرکاشن
مشکی
آهن
حرفه ای