Meinl Darbuka & Djembe Stand

پایه تمپو و جیمبی مناسب برای نواختن ساز به صورت ایستاده و نشسته

شما میتوانید با داشتن این پایه ساز را به صورت نشسته و یا ایستاده بنوازید.

به زودی  

در انبار موجود نیست

نقره ای
المینیوم