Evanse Claftone 14

پوست اونس مدل Calftone

کمپانی اونس یکی از بزرگتررین تولید کنندگان پوست های مصنوعی در جهان است که برای ساز های کوبه ای مخلف به تولید پوست پرداخته است.این پوست مصنوعی یکی از برترین تولیدات این کمپانی است.همان طور که از نام این پوست مشخص است این پوست شبیه سازی شده از پوست بز است و بسیار صدای گرم و پخته ای دارد.همچنین به دلیل مصنوعی بودن این پوست در شرایط دمایی مختلف شل و سفت نمیشود.

به زودی  

در انبار موجود نیست

درام - بندیر - ضرب
شیری
14
فایبر اسکین کالفتن
حرفه ای