"Meinl Conga Heads 11/75

( 1303 )

ساخت تایلند

پوست های بوفالوو ماینل یکی از بهترین پوست های طبیعی دنیا بوده که بسیار خوش صدا است و دارای صدای بسیار شفافی میباشد.

این پوست ها مناسب برای تمامی سازهای استاندارد است.

قیمت با تماس  

"11/75
پوست طبیعی بوفالوو