"Meinl LC Conga Heads 11/75

ساخت تایلند

پوست های بوفالوو ماینل یکی از بهترین پوست های طبیعی دنیا بوده که بسیار خوش صدا است و دارای صدای بسیار شفافی میباشد.

این پوست مناسب برای مدل لوئیز کنته ماینل میباشد.

قیمت با تماس  

"11/75
پوست طبیعی بوفالوو
حرفه ای