"Meinl LC Conga Heads 12/5

ساخت تایلند

پوست های بوفالوو ماینل یکی از بهترین پوست های طبیعی دنیا بوده که بسیار خوش صدا است و دارای صدای بسیار شفافی میباشد.

این پوست مناسب برای مدل لوئیز کنته ماینل میباشد.

قیمت با تماس  

"12/5
پوست طبیعی بوفالوو
حرفه ای