Subwoofer Cajons

( 6253 )

ساخت تایلند

امروزه کاخن میان نوازندگان سازهای کوبه ای جایگاه مهمی پیدا کرده است.کمپانی ماینل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سازهای کوبه ای اینبار با تولید این ساز نظر هواداران را به خود جلب کرده است.

این ساز دارای 3 محدوده صدایی میباشد

2,103,000 تومان  

330x350x500mm
قهوه ای سوخته
چوب
حرفه ای
ثابت