Professional Sticks Bag

( 4941 )

ساخت تایلند

کاور های استیک ماینل یکی از بهترین کاور های موجود در بازاراست.این کاور دارای فضای بسیار مناسب برای جای دادن استیک م ملت های مختلف میباشد.

350,000 تومان  

سبز طرحدار
بلیزر
حرفه ای