کاور درام 5 تکه

توقف تولید

ساخت ایران

یکی از مشکلات نوازندگان درام جابجایی مطمئن است که به ساز ضربه ای وارد نشود.به همین دلیل نوامارکت کاور های درام را تولید کرده و این کاور ها ضد ضربه و ضد آب بوده و مناسب برای تمامی درامست ها است.

این کاور ها مناسب برای درام های 5 تکه است که شامل:

1 کیف برای کیک درام

1 کیف برای فلورتام

1 کیف برای تام تام ها و اسنیر است.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه