Bespeco Drum Bag

ساخت ایتالیا

یکی از مشکلات نوازندگان درام جابجایی مطمئن است که به ساز ضربه ای وارد نشود.کمپانی بسپکو یکی از تولید کنندگان کاور های ساز اینبار با تولید این کاور تحولی در نعت تواید کاور ایجاد کرده است.

این کاور ها مناسب برای درام های 5 تکه است که شامل:

1 کیف برای کیک درام 22

1 کیف برای فلورتام 16

2 کیف برای تام های 10 و 12

1 کیف برای اسنر 14

توقف تولید  

در انبار موجود نیست

22-16-14-10-12
جابجای درام
بلیزر و فوم
خاکستری
بلیزر
حرفه ای