Didgeridoo Eucalyptus

این ساز به دلیل داشتن صدای شفاف و همینطور نت پایین مناسب برای تک نوازی و سرعت نوازی میباشد.

بزرگ بودن نوک این ساز باعث شده که صدای بهتری از این ساز خارج شود.

نا موجود  

در انبار موجود نیست

چوب
قهوه ای سوخته
اکالیپتوس
#F