Spiral Didgeridoo

ساخت تایلند

دیجیریدوهای حلزونی دارای صدای شفاف و در عین حال ظاهر بسیار زیبایی هستند.این دیجیریدو ها به دلیل داشتن حجم کم و صدای زیبا هواداران این ساز را شیفته ی خود کرده است.

این دیجیریدوها از چوب اکالیپتوس ساخته شده و بسیار مقاوم و سبک است.

به زودی  

در انبار موجود نیست

چوب
قهوه ای
اکالیپتوس
#D