Ampex Set 7th

درام Ampex

این درام بسیار تمیز بوده و دارای صدای بسیار شفاف میباشد

تمامی تکه ها فابریک میباشد

به همراه صندلی

کاور اکبند درام به صورت اشانتیون

نا موجود  

در انبار موجود نیست

آلبالویی
10 -12 - 14 - 16 - 22
چوب
تلق
صندلی و کاور