Evans Conga Head Pack

ساخت امریکا

پوست های کونگا اونس یکی از بهترین پوست های مصنوعی دنیا بوده و بسیار صدای شفافی دارد.به دلیل کاربرد مواد بسیار با کیفیت در ساخت این پوست کاملا شیبه به پوست طبیعی صدا دهی دارد و کاملا قابل کوک هستند

یکی دیگر از فواید این پوست شل نشدن هنگام سرد و گرم شدن هوا است

قیمت با تماس  

سفید
11 - 11/75 - 12/5
مصنوعی
حرفه ای