کاسوره

ساز کاسوره مدل 3 تایی

ساز جنوبي كاسوره يكي از قديمي ترين سازهاي ايراني است که در در جنوب کشور مخصوصا عرب های ایران طرفدار و نوازندگان بسیاری دارد.این ساز از 3 کوزه سفالی با دهنه های مختلف به هم چسبیده تولید شده که فاصله نتی مشخصی دارد.این ساز از پوست بز نازک تولید شده و به همین دلیل دارای صدای بسیار شفاف و زیر میباشد.

تماس با کارشناس این کالا  

در انبار موجود نیست

400x200mm
3.2kg
"4-5-6
سفال
طبیعی
حرفه ای