Bamboo Rain Stick 80

ساز باران مدل بامبو 80 سانتی

ساز باران یکی از ساز های بسیار پر کاربرد در موسیقی های مختلف به شمار میرود.با تولید صدای باران صدای بسیار شفاف و گرمی تولید میشود که هیچ گاه نمیتوان با دستگاه های کامپیوتری این صدا را تولید کرد.

این ساز ها از چوب بابمو ساخته شده و بسیار سبک است.

به زودی  

در انبار موجود نیست

80 سانتی متر
طرحدار
چوب بامبو