Calabash Udu

کوزه کدو کالاباش مدل کوچک

کدو کالاباش یک میوه افریقایی است که هنگام خشک شدن همانند چوب میشود.در صنعت ساز این کدو مورد استفاده قرار گرفته و به شکل های مختلف ساخته میشود.این کوزه از جنس کالاباش دارای صدایی همانند چوب است و سوراخ طراحی شده روی آن مانند تمامی کوزه های دیگر باعث تولید صدای بم میشود.این ساز بسیار سبک و در عین حال دارای صدایی متفاوت میباشد.

نا موجود  

در انبار موجود نیست

کوچک
کدو کالاباش
قرمز مشکی کنده کاری شده
کدو کالاباش
حرفه ای
افریقا