بندیر رونسانس هاپا

بندیر کوکی پادوک مدل رونسانس

ساز بندیر و یا فریم درام یکی از اصلی ترین سازهای موسیقی شرقی به خصوص موسیقی ترکی محسوب میشود.این ساز توسط شرکت های بزرگی تولید و به بازار عرضه شده است و بهترین این ساز ها با پوست رمو تولید میشوند.این محصول تولید پادوک می باشد و از پوست رنسانس شرکت رمو در تولید این ساز استفاده شده است.این ساز از قابلیت کوک برخوردار است که از داخل چوب کوک میشود.این ساز دارای کمانه 9 سانتی متری است و با محصولات مشابه از نظر کیفیت و حجم صدایی بسیار متفاوت است.

1,800,000 تومان  

18
400g
چوب
خودرنگ
چوب
رونسانس رمو
قابلیت کوک
آچار
حرفه ای
ایران