ناقاره ترکی شیشه ای

ساخت ایران

ساز محلی ناقاره یکی از قدیمی ترین سازهای محلی ایران است.این مدل از ناقاره های موجود در نوامارکت دارای قابلیت کوک با آچار است و دارای میکروفن داخلی Bore ساخت آمریکا است.

به زودی  

در انبار موجود نیست

شیشه ای
"14
تلق
تلقی شیشه ای
قابلیت کوک
کاور
حرفه ای