ناقاره ترکی سفید رمو

ساخت ایران

ناقاره یکی از سازهای اصلی موسیقی آذری به شمار میرود که امروزه طرفداران بسیاری پیدا کرده است.این ناقاره آذری از پوست فایبراسکین رمو آمریکا تولید شده و صدایی بسیار حرفه ای دارد،همچنین این ساز دارای قابلیت کوک شوندگی با آچار و میکروفن داخلی حرفه ای جهت استفاده در اجرا زنده میباشد

به زودی  

در انبار موجود نیست

سفید
"14
تلق
فایبراسکین Remo
قابلیت کوک
کاور
حرفه ای